Tag Archives: عزت نفس

04Dec/15

تفاوت عزت نفس و اعتماد به نفس

تفاوت عزت نفس و اعتماد به نفس تحقیقات اخیر در مورد عزت نفس آن را به عنوان داشتن احساس ارزشمندی یا احساس خوبی در مورد خود و یا احساس كارایی یا شایستگی

Read More...
24Nov/15

علت های روان شناختی مجرد ماندن

علت های روان شناختی مجرد ماندن این عوامل کدام اند و به عنوان یک فرد، چه قدر می توانیم در رفع آن ها موثر باشیم؟ پول یکی از عناصر مهم برای ازدواج

Read More...
26May/15

خودنمایی در فیس‌بوک و عزت‌نفس

خودنمایی در فیس‌بوک و عزت‌نفس روان شناسان دریافته‌اند که وضعیت (status) فیس‌بوک افراد چیزهای زیادی از ویژگی‌های شخصیتی آن‌ها به ما نشان می‌دهد و این در حالی است که طبق آخرین پژوهش‌ها

Read More...