ضریب فزاینده نقدینگی

بررسی پایه پولی در سال‌های اخیر

بررسی پایه پولی در سال‌های اخیر
پایه پولی در چه وضعی است؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد در یک سال گذشته روند حرکتی دو متغیر «پایه پولی» و «ضریب فزاینده نقدینگی» عکس یکدیگر بوده است.

(more…)

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
نمایشگاه مجازی فارس، ارایه دهنده محتوای فاخر فارسی، مقالات مفید و گلچین شده از سراسر وب
+98-936-917-5733