ضامن

آشنایی با مفهوم چند اصطلاح بانکی

آشنایی با مفهوم چند اصطلاح بانکی

بانک این حق را دارد که وقتی مدیون دینش را پرداخت نکرد بر اساس قانون مدنی به ضامن مراجعه کند و بدهی را از وی مطالبه کند. از نظر جایگاه حقوقی وقتی ضامن مسوولیت پرداخت بدهی را برعهده می‌گیرد، باید دینش را ادا کند و از عهده ضمانتی که انجام داده برآید.

عبارت های فوق را شاید بارها شنیده باشید اما آیا مفهوم آن را هم می دانید؟

در این گزارش شما را با چند مفهوم بانکی آشنا می کنیم:

(more…)

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
نمایشگاه مجازی فارس، ارایه دهنده محتوای فاخر فارسی، مقالات مفید و گلچین شده از سراسر وب
+98-936-917-5733