صفات شخصیتی

ترجمه: صفات شخصیتی بر حافظه هیجانی تأثیر می‌گذارد.

صفات شخصیتی بر حافظه هیجانی تأثیر می‌گذارد.

ما همیشه تأثیر محیط را بر شکل دادن خاطرات هیجانی دیده‌ایم. برخی از خاطرات مثبت هستند و ما آن‌ها را به یاد داریم؛ اما برخی از خاطره‌ها به علت دردناک بودنشان کاملاً فراموش شده‌‌اند.
یک بررسی جدید نشان داده عواملی که بر روش به خاطر سپردن تأثیر می‌گذارند، از جنس، شخصیت و روش‌های مورد استفاده در تعدیل احساسات ما نیز تأثیر می‌پذیرند.
پژوهشگران می‌گویند: «ما رگه‌ها و صفاتی را بررسی کردیم که با روش پردازش موارد هیجانی و روش پاسخ به آن مرتبط است. ما نه تنها تأثیر رگه‌ها و صفات شخصیت را بر روش و چگونگی به خاطر سپردن بلکه تأثیر آن بر حالات هیجانی (پیامد) را نیز بررسی کردیم.»

(more…)

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
نمایشگاه مجازی فارس، ارایه دهنده محتوای فاخر فارسی، مقالات مفید و گلچین شده از سراسر وب
+98-936-917-5733