Tag Archives: شورای پول و اعتبار

21Jun/16

همتی: بازنگری 3 ماه یکبار در نرخ‌سود‌بانکی

همتی: بازنگری 3 ماه یکبار در نرخ‌سود‌بانکی مدیرعامل بانک ملی از تبصره بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات بانک‌‌های خصوصی خبر داد و گفت: شورا مقرر کرد هر سه ماه یک بار نرخ‌های

Read More...
19Nov/15

فرمول جدید تعیین نرخ سود بانکی

معاون اقتصادی بانک مرکزی تشریح کرد؛ فرمول جدید تعیین نرخ سود بانکی بانک مرکزی براساس شرایط و اقتضاهای اقتصاد کلان نسبت به تعیین مولفه‌های سیاست پولی در صورت لزوم اقدام خواهد کرد.

Read More...