Tag Archives: شورای شهر تهران

06Nov/18

گزینه های نهایی شهرداری تهران مشخص شدند

پس از جلسه هم‌اندیشی اعضای شورای شهر برای بررسی کاندیداهای شهرداری تهران، نام 13 کاندیدا در فهرست نامزدهای شهرداری تهران برای بررسی در شورای شهر قرار گرفت. محسن هاشمی، آخوندی، پورسیدآقایی، غلامرضا

Read More...