Tag Archives: شعارهای پوپولیستی

16Dec/18

فریب یارانه 900 هزار تومانی

عطیه لباف| محمود احمدی‌نژاد، رئیس دولت‌های نهم و دهم که همچنان به سفرهای استانی خود ادامه می‌دهد، اخیراً در جمع هواداران خود در سنندج یک ادعای جدید را مطرح کرده است. او گفته

Read More...