نمایشگاه مجازی فارس Tag: شتاب نقدینگی در دور تند

Tag: شتاب نقدینگی در دور تند

خطر: شتاب نقدینگی در دور تند

آمار بانک مرکزی از شاخص‌های پولی نشان می‌دهد؛ شتاب نقدینگی در دور تند جدیدترین آمار بانک مرکزی در شهریورماه سال جاری نشان می‌دهد که حجم نقدینگی در شهریورماه به 653 هزار و 816 میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با سال گذشته 29.2 درصد رشد کرده است. رقم رشد سالانه نقدینگی در تیرماه معادل 31.3…

Read more