Tag Archives: سوخت گیری

07Nov/18

مدیر عامل «ایران‌ایر»: هواپیماهای تحریم شده زمین‌گیرند

مدیرعامل هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران با بیان این که در لیست تحریم آمریکا، هواپیماهای زمینگیر ۵ دهه پیش وجود دارد، گفت: ناوگان ایران مشکلی برای تامین سوخت ندارد. فرزانه شرفبافی در خصوص

Read More...