Tag Archives: سوخت های پاک

26Nov/18

روشی مؤثر برای کاهش آلودگی هوا

نتایج مطالعات نشان می‌دهد که کاهش سوزاندن چوب توسط افراد روستایی در چین باعث کاهش آلودگی ذرات جامد هوا شده است. گروهی از محققان چینی، آمریکایی و نروژی دریافتند که تشویق کردن

Read More...