Tag Archives: سفته بازی

03Jun/16

توصیه‌های مشهورترین بورس‌باز تاریخ

“بورس بازی به‌معنای خریدوفروش دائمی نیست” توصیه‌های مشهورترین بورس‌باز تاریخ! در بازار بورس همیشه افرادی هستند که تلاش می‌کنند تا شمارا به‌نحوی مجاب کنند طبق قیمت‌های زنده، دیوانه‌وار سرمایه‌خود را جابجا کنید

Read More...