Tag Archives: سرخرمن

01Jun/15

وعده پوشالی اختصاص یارانه ثروتمندان به تولید

اعتبار بی‌اعتبار! وعده پوشالی اختصاص یارانه ثروتمندان به تولید دوشنبه، یازدهم خرداد 1394 در حالی که دولت برای جبران کسری بودجه خود اقدام به تک نرخی کردن و حذف یارانه ثروتمندان کرده

Read More...