Tag Archives: سرباز وظیفه

11Jan/15

گفت و گو با يك مامور اجراي حكم اعدام

گفت و گو با يك مامور اجراي حكم اعدام وقتی طناب دار پای منبع و درهای پلمپ شده هواخوری را می‌بیند، پی  می برد که قرار است مراسم اعدام در زندان برگزار

Read More...