Tag Archives: سایکوپد

30Jan/16

چرا گاهی اوقات بعضی ترانه ها مدام در ذهن ما پخش میشوند؟

چرا گاهی اوقات بعضی ترانه ها مدام در ذهن ما پخش میشوند؟ حتما برای شما هم اتفاق افتاده است که پس از بیدار شدن از خواب از همان ابتدای صبح تا انتهای

Read More...
21Nov/15

اختلال شخصیت ضد اجتماعی

اختلال شخصیت ضد اجتماعی (Antisocial personality disorder) یا ASPD اختلال شخصیت ضد اجتماعی (سایکوپد) نوعی اختلال شخصیت است که در آن فرد نمی‌تواند با موازین اجتماعی سازگار شود و در قبال رفتارهایش

Read More...