Tag Archives: روانشناس

01Dec/15

پنج باور غلط و پنج باور درست در مورد تراپیست خوب!

کسی که تجربه ای در این مورد ندارد، چگونه بفهمد که یک تراپیست به کارش وارد است یا نه؟ قبل از اینکه شواهد لازم را در اختیار شما بگذارم، بگذارید اول 5

Read More...
31Jan/15

روانشناسي رابطه

نظر یکی‌ از دوستان که در آمریکا مشاور خانواده و ازدواج هستند نسبت به این صفحه: (با تشکر از ایشون نسبت به توجه شون)

Read More...
16Jan/15

اگر به روانشناس نیاز دارید…

اگر به روانشناس نیاز دارید… واقعیت این است که بسیاری از افراد همین که به این نتیجه برسند که می خواهند به روانشناس مراجعه کنند، آنقدر مسیر طولانی والبته پرماجرایی را طی

Read More...