Tag Archives: دکتر کریستوفر چِرنیاک

14Oct/15

معرفی چهره های برجسته ایرانی – آمریکایی

مارک چنگیزی، بیولوژیست نظری اعصاب، نویسنده علوم و نویسنده ایرانی-آمریکایی است که در نیو جرسی و از پدری ایرانی و مادری آمریکایی متولد شده است.

Read More...