Tag Archives: دولت دهم

04Nov/18

مشاور احمدی‌نژاد به حبس محکوم شد

علی اکبر جوانفکر مشاور مطبوعاتی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری دولت های نهم و دهم، به اتهام تمرد از امر ماموران قضایی و انتظامی به 91 روز حبس قطعی محکوم شد. علی

Read More...
10Oct/18

یک متهم، ۲۰ مقام و ۳ اتهام!

مدت‌هاست که جایش در این صفحه و گزارش از شخص خالی است! «مشایی» از آن دست سوژه هایی به حساب می‌آید که ماجراها و حاشیه هایش، بدون بهانه خبری هم، می‌تواند خوراک

Read More...
20Jan/15

رایجترین نوع عوامفریبی

چند روز پیش یكی از معاونان رییس‌جمهور سابق در دفاع از وی گفت: «باعث افتخار است كه احمدی‌نژاد بعد از هشت‌سال حضور در قدرت هنوز در همان خانه‌یی نشسته كه آنجا بوده،

Read More...