Tag Archives: دنیا ناصر

06Feb/16

ناظر جوان ایالات متحده در سازمان ملل متحد

یک دختر جوان ایرانی-آمریکایی به عنوان ناظر جوان ایالات متحده در سازمان ملل متحد “گفتگو با دنیا ناصر، ناظر جوان ایالات متحده در سازمان ملل متحد” دنیا ناصر ناظر جوان ایالات متحده

Read More...