Tag Archives: دستورات مقام معظم رهبری

26Dec/18

فعالیت ۱۸۰۰ روحانی در وزارت نفت

فریدون حسنوند رئیس کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به اینکه ۱۸۰۰ روحانی در وزارت نفت فعال هستند، گفت: این حجم از به کارگیری روحانیون به معنای آن است که دستور مقام معظم

Read More...