Tag Archives: خوزستان

24Oct/18

خسارت‌های میلیارد تومانی ریزگردهای ناچیز

متن پیش رو در صبح نو منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست  سال‌هاست که کشورهای منطقه از جمله ایران و عراق درگیر گرد و

Read More...
03Jun/16

تخریب آثار باستانی ایران

تخریب آثار باستانی ایران میرمهرداد میرسنجری: مدتی است که تخریب آثار میراث فرهنگی ایران شدت گرفته است، به طوری که در مدت زمانی کوتاه، بسیاری از آثار تاریخی کشور تخریب شده است.

Read More...
09May/15

اشغال سفارت ایران در انگلیس

در روز چهارشنبه 10 اردیبهشت ماه 1359 شش فرد مسلح که خود را از اهالی عرب استان خوزستان معرفی می‌کردند با حمله به سفارت ایران در لندن، 26 تن از کارکنان و

Read More...