حلال

تبدیل ایران به قطب گردشگری حلال

تبدیل ایران به قطب گردشگری حلال!

معاون رئیس جمهور با بیان اینکه گردشگری خارجی روز به روز در حال بهبود است و مقصد 50 درصد گردشگران را اماکن مذهبی و زیارتی تشکیل می‌دهد، از توانایی ایران برای تبدیل شدن به قطب گردشگری حلال تاکید کرد و افزود: باید به اماکن مذهبی همچون مشهد، قم و شیراز و 3 هزار بقعه متبرک رسیدگی بیشتری شود تا بتوان ایران را به قطب گردشگری حلال تبدیل کرد.
رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: باید به اماکن مذهبی همچون مشهد، قم و شیراز و 3 هزار بقعه متبرک رسیدگی بیشتری شود تا بتوان ایران را به قطب گردشگری حلال تبدیل کرد.

(more…)

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
نمایشگاه مجازی فارس، ارایه دهنده محتوای فاخر فارسی، مقالات مفید و گلچین شده از سراسر وب
+98-936-917-5733