Tag Archives: جیانکوی

06Dec/18

دانشمند مرتبط با تحقیقات دستکاری ژنتیکی نوزادان چینی مفقود شده است

هه جیانکوی، دانشمندی که به تولد نخستین نوزادان اصلاح ژنتیکی کمک کرده بود، چند روزی است که دیده نشده است. یک هفته‌ای از اخبار جنجالی تولد نخستین نوزادان اصلاح ژنتیکی‌شده‌ی جهان می‌گذرد.

Read More...