Tag Archives: بسته های اینترنت

26Nov/18

حذف کامل بسته های اینترنت شبانه

چند ماه پیش تقریباً اکثر بسته‌های اینترنتی شامل ترافیک شبانه می‌شد که این امر تنوع بسته‌ها را از مشترکان می‌گرفت و بسیاری از مشترکانی که نیازی به ترافیک اینترنت شبانه ندارند هم

Read More...