Tag: بانک ملت

توهم امنیت در بانک ملت

یکی از حساب های اصلی من در بانک ملت بود… اصولا به این دلیل در بانک ملت حساب باز کرده بودم که شنیدم بانکداری الکترونیک (اینترنت-بانک) در “ملت” قابلیتهای بیشتری نسبت به بانکهای دیگر است اما بعد از مدتی اشکالات این سیستم یواش یواش و به طرز آزار دهنده ای شروع شد. یکی اجبار به…

Read more