Tag Archives: ایرانیان آمریکا

19May/16

معرفی چهره های برجسته ایرانی – آمریکایی

حسان یارشاطر در ۳ آوریل ۱۹۲۰ در ایران متولد شده است و بنیانگذار و مدیر ایرانی-آمریکایی “مرکز مطالعات ایرانی” (The Center for Iranian Studies) و استاد تمام وقت مطالعات ایرانی در دانشگاه

Read More...
30Jan/16

علی حاجی میری

علی حاجی میری “معرفی چهره های برجسته ایرانی – آمریکایی” علی حاجی میری، دانش پژوه، مخترع و کارآفرین ایرانی-آمریکایی در زمینه های فنآوری مختلف نظیر مهندسی الکترونیک و مهندسی پزشکی است. او

Read More...
08Jan/16

مهناز افخمی

معرفی چهره های برجسته ایرانی – آمریکایی مهناز افخمی در سال ۱۹۴۱در کرمان/ایران متولد شده است و بنیانگذار و رئیس ایرانی-آمریکایی همکاری برای فراگیری زنان (WLP) است. وی همچنین مدیر اجرایی بنیاد

Read More...
29Oct/14

"معرفی چهره های موفق ایرانی – آمریکایی"

“معرفی چهره های موفق ایرانی – آمریکایی” سیروس حبیب که از هشت سالگی نابینای مطلق بوده است، در ۲۲ اوت ١۹۸١ در ایالت مریلند آمریکا از پدر و مادری که از ایران

Read More...