ایجاد نهادهای فراگیر

موتورهای رشد اقتصاد ایران

موتورهای رشد اقتصاد ایران

بررسی‌ها نشان می‌دهد که رشد اقتصادی ایران در سال‌های گذشته «سرمایه بر» بوده است، به بیان دیگر، قوه محرک رشد اقتصادی مبتنی بر درآمدهای نفتی، سرمایه‌گذاری فیزیکی بوده است. تشدید تحریم‌های اقتصادی در سال‌های اخیر خود تبدیل به مانعی برای استفاده از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری فیزیکی، ارتقای تکنولوژی و گسترش تجارت خارجی شده است. کارشناسان معتقدند با حصول توافق جامع و لغو تحریم‌ها جهش در سرمایه‌گذاری در سایه کاهش ریسک‌های سیاسی – اقتصادی یکی از موتورهای رشد اقتصاد ایران در کوتاه‌مدت است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که رشد اقتصادی ایران در سال‌های گذشته «متکی بر سرمایه» بوده است، به بیان دیگر،به‌دلیل ارزان بودن منابع، درآمدهای نفتی، قوه محرک رشد اقتصادی سرمایه‌گذاری فیزیکی بوده است. به واسطه این ساختار اقتصاد کشور نتوانسته است از ظرفیت‌های سرمایه انسانی متخصص، ارتقای تکنولوژی، ارتقای نهادی و گسترش تجارت خارجی به نحو مناسبی در راستای رشد اقتصادی استفاده کند.

(more…)

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

چگونه انگلستان به رشد پایدار رسید؟

انگلستان چگونه به رشد پایدار رسید؟!
ایجاد نهادهای فراگیر

انگلستان در قرن هفدهم یگانه کشور جهان بود که گذار به سوی رشد اقتصادی پایدار را آغاز کرد. تغییرات اقتصادی مهم در پی انقلاب سیاسی آمدند که مجموعه‌ای از نهادهای اقتصادی و سیاسی درخشان و فراگیرتر از سابق ایجاد کرده بود.
این نهادها علاوه بر تاثیرگذاری عمیق بر انگیزه‌های اقتصادی و رونق بر تعیین اینکه چه کسانی از عایدات این رونق بهره‌مند شوند نیز اثر گذاشت. این نهادهای فراگیر جدید بر مبنای توافق شکل نگرفتند؛ بلکه محصول تنازع شدید گروه‌های رقیب بودند که بر سر قدرت رقابت می‌کردند، اقتدار یکدیگر را به چالش می‌کشیدند و می‌کوشیدند نهادها را به نفع خودشان سازماندهی کنند. اوج مشاجرات نهادی قرون شانزدهم و هفدهم دو حادثه برجسته بودند: جنگ داخلی انگلستان در فاصله 1642 تا 1651 و مهم‌تر از آن، انقلاب با شکوه 1688.

(more…)

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
نمایشگاه مجازی فارس، ارایه دهنده محتوای فاخر فارسی، مقالات مفید و گلچین شده از سراسر وب
+98-936-917-5733