Tag: اکسپرس

فناوری هایی که دنیا را تغییر می‌دهند

فناوری هایی که دنیا را تغییر می‌دهند دنیا به سرعت در حال دگرگون شدن است و همپا شدن با انواع فناوری‌هایی که سربرمی‌آورند به راستی دشوار است. هر روز در بخش‌های مختلف از کشاورزی گرفته تا پزشکی پیشرفت‌های تازه‌ای رخ می‌دهد که برخی‌ از آنها جهانی را که تاکنون می‌شناخته‌ایم، دگرگون خواهند کرد. در این…

Read more