اکستینسیو

انواع رشد اقتصادی

انواع رشد اقتصادی

تاریخ اقتصاد ملی دونوع اساسی رشد را می شناسد که عبارتند از: ساده (اکستینسیو) وشدید (انتینسیو) میباشد.

(more…)

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
نمایشگاه مجازی فارس، ارایه دهنده محتوای فاخر فارسی، مقالات مفید و گلچین شده از سراسر وب
+98-936-917-5733