نمایشگاه مجازی فارس Tag: اکسان موبیل

Tag: اکسان موبیل

درآمد3ماهه‌اپل بیش‌از درآمدسالانه‌نفت‌ایران

56 درصد از درآمد اپل حاصل از فروش آیفون درآمد3ماهه‌اپل بیش‌از درآمدسالانه‌نفت‌ایران هیچ شرکتی در جهان تاکنون به اندازه اپل در یک دوره سه ماهه تا این حد درآمد نداشته است: 18 میلیارد دلار سود تنها در سه ماه پایانی سال 2014. این نخستین بار است که یک کنسرن تکنولوژی، کنسرن‌های بزرگ انرژی را پشت…

Read more