اکبر کمیجانی

خطر برگشت تورمی وجود دارد

خطر برگشت تورمی وجود دارد

قائم مقام بانک مرکزی ضمن بیان اینکه مهار تورم همچنان اولویت بانک مرکزی است، عنوان داشت: در زمینه تورم باید مراقب تلاش و زحمتی که دولت کشیده و از سوی مجلس حمایتی شده و بانک مرکزی آن را مدیریت کرده باشیم.
قائم مقام بانک مرکزی گفت: بانک‌ها نه‌تنها منابع خود را تسهیلات داده‌اند که به منابع بانک مرکزی هم دست درازی کرده‌اند و این خطر برگشت تورمی ایجاد می‌کند.

(more…)

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

پیش‌شرط حذف دلار از تجارت خارجی چیست؟

قائم مقام بانک مرکزی مطرح کرد:
پیش‌شرط حذف دلار از تجارت خارجی چیست؟

قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه بانک مرکزی به روش پیمان پولی اعتقاد دارد، گفت: با بهبود اوضاع اقتصادی و کاهش فاصله صادرات و واردات با سایر کشور‌ها، زمینه اجرای پیمان‌های پولی فراهم می‌شود.

(more…)

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail