اچ ام اس میندن

سرود ملی آمریکا

در این ساعات فجر صبحگاهان، به من بگو چه می‌بینی

آیا آن پرچمی که دوش بر آن سلام دادیم را اکنون در نور سحرگاهان می‌بینی؟

پرچمی که خطوط راه راه پهن آن و ستارگان درخشان آن در این نبرد پر خطر

پرچمی که بر روی استحکامات ما دلاورانه در اهتزاز بود

تابش سرخ پرتابه‌های دشمن، و بمب‌های انفجاری آنان

در این شب آمدند و رفتند، اما پرچم ما در جای خود باقی‌ماند

(بخش آغازین سرود ملی آمریکا)

(more…)

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
نمایشگاه مجازی فارس، ارایه دهنده محتوای فاخر فارسی، مقالات مفید و گلچین شده از سراسر وب
+98-936-917-5733