Tag Archives: انتقاد مادرانه

01Dec/14

چگونه مغز نوجوانان خاموش می شود؟

مغز نوجوانان زمان شنیدن انتقادات مادرانه تعطیل می‌شود! دانشمندان آمریکایی دریافتند نواحی از مغز نوجوانان هنگامی که آن‌ها از جانب مادرانشان مورد انتقاد قرار می‌گیرند، غیرفعال شده و آن‌ها به شیوه‌ای بسیار

Read More...