Tag: امید

پروژه مریخ-نوردی امارات متحده عربی

درآ»دهای های نفت و معادن ایران به کجا رفت؟ در حالیکه در اواخر سال 2017 هستیم، امارات  متحده عربی برنامه ای دارد تا در تابستان 2020 یک مریخ نورد به سیاره بهرام ارسال نماید. پروژه امید مریخ ترجمه، ویرایش و بازنویسی از نمایشگاه مجازی فارس

Read more
 

امید به زندگی

امید به زندگی یک شاخص آماری است که نشان می‌دهد متوسط طول عمر در یک جامعه چقدر است و یا به عبارت دیگر هر عضو آن جامعه چند سال می‌تواند توقع زندگی داشته باشد. هر چه شاخص‌های بهداشتی و همچنین درمانی بهبود یابد، امید به زندگی افزایش خواهد یافت و از این‌رو این شاخص یکی…

Read more
 

هفت حقه تبلیغاتی

هفت حقه تبلیغاتی را بشناسید سی شهریور 1394 شما هرروز توسط تعداد زیادی تبلیغات بمباران می شوید. اینکه روزانه چه مقدار تبلیغات را می بینید را نمی توان دقیق مطرح کرد، ولی محققانی که بازار ۳۰سال گذشته را بررسی کرده اند، می گویند، مردم حداکثر روزانه ۲هزار تبلیغ مشاهده می کنند؛ از تابلوهای تبلیغات تا…

Read more
 

نقل قول بی بی سی از نتیجه مذاکرات

قدرت های جهانی در قبال محدود کردن فعالیت های هسته ای ایران در ازای لغو تحریم های اقتصادی بین المللی به توافق رسیدند. وزیر امور خارجه ایران، رسیدن به این توافق را “تاریخی” خواند و گفت: “فصل جدیدی از امیدواری شروع شده“.

Read more