نمایشگاه مجازی فارس Tag: الکتریسیته بی پایان

Tag: الکتریسیته بی پایان

الکتریسیته بی پایان

الکتریسیته بی پایان با پروژه ای که تمام جاده ها را به صفحات خورشیدی تبدیل می کند اگر می شد سطح کف جاده ها و خیابان ها، پارکینگ های روباز، زمین های بازی، پیاده روها، معابر دوچرخه و موتورسیکلت، و … را با صفحات خورشیدی پوشاند، دنیا تبدیل به جای بهتری برای زندگی می شد….

Read more