نمایشگاه مجازی فارس Tag: الکترون های داغ

Tag: الکترون های داغ

سلول خورشیدی ایده آل

سلول خورشیدی ایده آل سلول خورشیدی یا سلول فتو ولتاییک انرژی نور خورشید را به الکتریسته تبدیل می نماید و یک وسیله تولید الکتریسیته ارزان قیمت و دوست محیط زیست است برای تولید انرژی الکتریکی لازم نیست حتما هوا آفتابی باشد. و حتی در هوای ابری هم می توانید از آن برای مصارف خانگی خود…

Read more