اقتصاد ملی

کسری‌بودجه پنهان‌دولت آشکارمی‌شود

طرح‌ویژه‌مجلس برای‌ قطع‌وابستگی به نفت و دلار
کسری‌بودجه: پنهان‌دولت آشکارمی‌شود

همزمان با سقوط جهانی قیمت نفت به حدود 50 دلار، مجلس طرحی در دست بررسی دارد که در صورت تصویب نهایی، ضمن قطع وابستگی بودجه 94 به نفت و ارز، کسری بودجه پنهان دولت نیز شفاف و آشکار می‌شود.

(more…)

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail