اقتصاد جهانی

کشورهای جهان ظرف 14سال بیش از 2برابر بدهکار شدند

کشورهای جهان ظرف 14سال بیش از 2برابر بدهکار شدند
بدهی چین تهدیدی برای اقتصاد جهانی

بدهی‌های جهانی از آغاز قرن جدید میلادی با رشدی چشمگیر از 87 هزار‌‌میلیارد به 199 ‌هزار‌‌میلیارد رسیده است.

(more…)

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail