اقتصاد بدون نفت

فاصله مالیات ارزش افزوده از تصویب تا اجرا

فاصله مالیات ارزش افزوده از تصویب تا اجرا
سهم واقعی نفت در بودجه؟

حسینی کارشناس و مسئول اقتصادی در دولت‌های مختلف معتقد است سهم واقعی نفت در بودجه نه 33 درصد بلکه 70 درصد است، در عین حال نباید در شرایط فعلی نرخ مالیات‌ها را افزایش داد.

وی همچنین انحراف در کارکردهای اصل ۴۴، صندوق توسعه ملی و مالیات ارزش افزوده را به عنوان موانع مهم در کاهش اتکا به نفت تشریح و پیشنهاداتش را مطرح می‌کند.

کاهش قیمت‌های جهانی نفت بار دیگر ضرورت توجه به اقتصاد بدون نفت و کاهش اتکاء بودجه عمومی کشور به درآمدهای نفتی را نشان داد.

(more…)

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
نمایشگاه مجازی فارس، ارایه دهنده محتوای فاخر فارسی، مقالات مفید و گلچین شده از سراسر وب
+98-936-917-5733