اقتصاد انرژی

شباهت بازارنفت به‌توطئه‌نفتی سال64

غلامحسین حسن‌تاش تحلیل کرد؛
شباهت بازارنفت به‌توطئه‌نفتی سال64

درحالی که قیمت نفت هر روز باز‌ی‌ای جدید را آغاز می‌کند، سیدغلامحسین حسن‌تاش کارشناس برجسته اقتصاد انرژی معتقد است «تزلزل بازار» در گذشته نیز از خود نشانه‌هایی ارایه داده است.

(more…)

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
نمایشگاه مجازی فارس، ارایه دهنده محتوای فاخر فارسی، مقالات مفید و گلچین شده از سراسر وب
+98-936-917-5733