اقتصادی شدن

مراحلی برای اقتصادی شدن فرزندان

مراحلی برای اقتصادی شدن فرزندان

بسیاری از عادات در کودکی شکل می‌گیرد. آداب غذا‌خوردن، لباس پوشیدن، درست نوشتن و خواندن در سنین کم به وجود می‌آیند. عادت‌هایی که در این دوران به درستی شکل نگیرد، بعدا در طول زندگی فرد شاید برای او مشکل‌ساز شود. مانند کودکی که هیچ‌گاه پس‌انداز‌کردن را یاد نگرفته، ممکن است در بزرگسالی همیشه با عادت‌های نادرست سرمایه خود را بر باد دهد. به همین دلیل است که کارشناسان امور اقتصاد خانواده بر ایجاد عادات درست اقتصادی در کودکان و نوجوانان تأکید دارند.

(more…)

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
نمایشگاه مجازی فارس، ارایه دهنده محتوای فاخر فارسی، مقالات مفید و گلچین شده از سراسر وب
+98-936-917-5733