Tag Archives: افکار منفی

21Sep/15

آلفاي قبل خواب

مقاله قدیمی پیک آلفا را در این لینک بخوانید. آلفاي قبل خواب انسانها دارای چهار نوع فرکانس مغزی هستند: 1 – بتا، همان حالت بيداري كامل است و ضمير خود آگاه در

Read More...