افکار مثبت

آلفاي قبل خواب

مقاله قدیمی پیک آلفا را در این لینک بخوانید.

آلفاي قبل خواب

انسانها دارای چهار نوع فرکانس مغزی هستند:

1 – بتا، همان حالت بيداري كامل است و ضمير خود آگاه در آن فعال می باشد.

2 – آلفا، خلسه – ترنس.

3 – تتا، امواج تله پاتي، شهود، روشن بيني.

4 – دلتا، خواب عميق كه در این لحظه رويا ها (به اصطلاح) دیده می شوند.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
نمایشگاه مجازی فارس، ارایه دهنده محتوای فاخر فارسی، مقالات مفید و گلچین شده از سراسر وب
+98-936-917-5733