افلاطون

مقاله فاخر: عشق و دوستی از دیدگاه افلاطون

عشق و دوستی در فلسفه افلاطون

افلاطون در سه رسالۀ لیسیس ((یا دوستی) Lysis (on Friendship)، ضیافت Symposium و فایدروس Phaedrus به مقوله دوستی و عشق توجه خاص نشان داده است. در لیسیس، سقراط در گفتگو با گروهی از جوانان شهر آتن، “دوستی” را مورد بحث قرار می دهد و در ضیافت و فایدروس، “عشق Philia ” محور گفتگو است. دیدگاه افلاطون درباره دوستی و عشق را می توان در راستای نظریات هستی شناسانه و معرفت شناسی او دانست.

(more…)

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
نمایشگاه مجازی فارس، ارایه دهنده محتوای فاخر فارسی، مقالات مفید و گلچین شده از سراسر وب
+98-936-917-5733