افزایش کیفیت

ساختن زندگی از نو

با این ۱۲ راهکار زندگی‌تان را از نو بسازید

«نعمت‌های واقعی زندگی ما خود را به شکل درد، کمبود و ناامیدی نشان می دهند. ولی اگر صبور باشیم، به زودی این رنج‌ها و کمبود‌ها و ناامیدی‌ها برکت خود را به ما نشان خواهند داد.»

جوزف ادیسون

(more…)

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail