Tag Archives: افزایش جمعیت

13Nov/17

بحران آب، غذا و زیادی جمعیت

مصاحبه ای ارزشمند برای یک قرن! آب دریای خزر به درد کویر هم نمی‌خورد‬ کمبود آب، توسعه کشاورزی و صنعتی و البته گسترده تر شدن زندگی شهری، به نابودی محیط زیست منجر

Read More...
06Oct/15

افزایش توان سیستم ایمنی سالمندان با مصرف پروبیوتیک‌ها

خبرگزاری دانشجویان ایران- ایسنا پژوهشگران دپارتمان علوم غذایی دانشگاه ریدینگ در یافته‌های جدید خود نشان دادند، مصرف بیمونو (‌B-GOS) که نسل دومی از دسته‌ پروبیوتیک‌ها است، اثرات مثبتی روی میکروبیوتای روده و

Read More...