Tag Archives: افراد منفی

13Jul/15

چگونه با افراد سمی و منفی برخورد کنیم

فرانک مجیدی: آیا شما هم افرادی در اطراف‌تان دارید که بی‌رحمانه شما را نقد می‌کنند، به شما می‌گویند اصلاً هیچ کاری را نمی‌توانید درست و حسابی انجام دهید، باعث می‌شوند حس بدی

Read More...