افراد سرشناس زنجان

عبدالله اعتماد امینی

عبدالله اعتماد امینی، پدر یاسمین اعتماد امینی است. یاسمین همسر رضا پهلوی، شاهزاده ایرانی می باشد.

در شهر زنجان، محله ای وجود دارد به نام اعتمادیه که در زمان پهلوی املاک شخصی عبدالله اعتماد امینی محسوب می شده.

آقای اعتماد امینی که پدر زن رضا پهلوی محسوب می شود، در ششم آبان 1394 (مطابق با 28 اکتبر 2015) در اثر سکته قلبی درگذشت.

(more…)

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail