افتخار ملی

منیر شاهرودی فرمانفرمائیان

منیر شاهرودی فرمانفرمائیان، یک افتخار ملی زنده

منیر شاهرودی فرمانفرمائیان؛ زادهٔ ۱۳۰۱ خورشیدی نقاش و جمع‌آوری کنندهٔ هنر مردمی ساکن تهران است.

(more…)

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail