اعلام برائت اصولگرایان

اعلام برائت اصولگرایان از احمدی نژاد و محمدرضا رحیمی

صادق زیبا کلام استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران در گفت و گو با ایسکانیوز در خصوص اعلام برائت اصولگرایان از احمدی نژاد و محمدرضا رحیمی ضمن بیان این مطلب گفت: در آن 8 سال سیاست هایی توسط اصولگرایان اجرا می شود که در عرصه بین الملل، هسته ای، بسیاری از مسائل اقتصادی و همانطور که شاهد هستیم در عرصه فساد نتایجی را به بار می آورد.

(more…)

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail