نمایشگاه مجازی فارس Tag: اعلامیه کودتا

Tag: اعلامیه کودتا

اعلامیه رضاخان پس از کودتا

اعلامیه رضاخان پس از کودتای 3 اسفند 1299 حکم می‌کنم: مادهٔ اول ـ تمام اهالی شهر تهران باید ساکت و مطیع احکام نظامی باشند. مادهٔ دوم ـ حکومت نظامی در شهر برقرار و از ساعت ۸ بعدازظهر غیر از افراد نظامی و پلیس مأمور انتظامات شهر، کسی نباید در معابر عبور نماید. مادهٔ سوم ـ…

Read more